Skutki podatkowe płatności gotówkowych powyżej 15.000 zł

Skutki podatkowe płatności gotówkowych powyżej 15.000 zł

31 maj 2017

1. Zwrot gotówki przez sprzedawcę i ponowna zapłata z rachunku - odpowiedź resortu finansów na pytanie Wydawnictwa GOFIN W myśl art. 22p (http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-26071991-r-o-podatku-dochodowym-od-o...

Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

Wpływ podwyżki pensji na podstawę zasiłku

31 maj 2017

Świadczenia chorobowe należne pracownikom z założenia mają zrekompensować utracone w okresie absencji chorobowej zarobki. Nie zawsze jednak tak jest w praktyce, zwłaszcza gdy w miesiącu powstania niezdolności do pracy ub...

Udzielanie porządkowej kary pieniężnej

Udzielanie porządkowej kary pieniężnej

31 maj 2017

1. Kary pieniężne w katalogu kar porządkowych Pracownik powinien sumiennie wykonywać pracę oraz stosować się do poleceń przełożonych, które jej dotyczą, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o...

Obowiązkowy rachunek VAT w swoim banku

Obowiązkowy rachunek VAT w swoim banku

23 maj 2017

Mechanizm split payment staje się rzeczywistością. Już od stycznia podatek VAT wynikający z faktury przelewany będzie na oddzielny rachunek bankowy. Banki zobowiązane zostaną do założenia takiego VAT-owskiego konta każde...

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

ZUS przy wykonywaniu zlecenia i prowadzeniu firmy

23 maj 2017

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017 Dorota Wyderska Gdy przedsiębiorca wykonuje zlecenie w ramach prowadzonej przez siebie firmy, wówczas dla celów ZUS zawartej umowy zlecenia nie bierze się w ogóle...

Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego

Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego

23 maj 2017

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017 Czy dotację otrzymaną na ulepszenie środka trwałego powinniśmy rozliczać analogicznie jak dotacje na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, czyli ...